تنگ کردن واژن با آب انار

دکتر آذین مهر در رابطه با تنگی واژن با آب انار تاکید داشتند که به هیچ عنوان صورت نمی گیرد و خاصیت قابضی که بعد از استفاده از انار در بخاط دهان رخ میدهد پس از چند دقیقه از بین رفته و این حالت در رابطه با بخاط واژن هم صادق می باشد و اثر گذاری موقت و کوتاه مدتی را دارد.

پیمایش به بالا